Abdülfettah Ebu Gudde ile muhayyel söyleşi

Abdulfettah Ebu Gudde, 1917’de Suriye’nin Halep şehrinde doğdu.

Öğretim üyeliği yanında Hadis, Hadis Usûlü, Kuran İlimleri, Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Akaid, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı, Tarih, Teracim (Bibiliyografya) Eğitim ve Öğretim Metodlarıyla ilgili 70'den fazla te'lif veya tahkik eseri neşretti.

Uluslararası pekçok konferansa katıldı. İlmi tebliğler sundu.

16 Şubat 1997'de Riyad'da vefat etti.

Eserlerinden bazıları:

 • Zamanın Kıymeti
 • Bir Eğitimci olarak Hz. Muhammed
 • İlim Yolunda
 • İslam Edebinden Bir Demet

Hocamızın sözlerinden hareketle kurguladığımız söyleşi ile sizleri başbaşa bırakıyorum

 • Kitap nasıl bir arkadaştır?
 • Kitap sana yük olmayan arkadaştır.

 • Yalnızlığımızı nasıl giderelim?
 • Yalnız kaldığında kitap okuyarak yalnızlığını gider. Çünkü kitap okumak en güzel konuşma aracı ve gözleri baktırma vasıtasıdır.

 • Kitap bir alim için ne kadar önemlidir?
 • Bir cesette ruh, bir bedende sağlık ne kadar mühim ise âlimin hayatında da kitap o kadar önemlidir.

 • İlim nedir?
 • Ömür kısadır, ilim ise bitmez tükenmez bir derya.

 • İlim öğrenmek kadına da farz mıdır?
 • "İlim öğrenmek her Müslümana farzdır." Buradaki "Müslüman" ifadesi hem erkeği hem de kadını kapsamaktadır. Çünkü hükmün dayanağı müşterek bir sıfat yani "İslam"dır.

 • Mühim olanla meşgul olmak çok mu önemlidir?
 • Düşünceni mühim olmayan ile meşgul ettiğin takdirde, mühim olanı hakir görmüş olursun.

 • Müslüman hayatında neye dikkat etmelidir?
 • Müslümanın hayatının, haram helal gözetmeden mal yığmaya hücum etmekle geçirmesi doğru değildir.

 • İlim öğrenmeye ne engeldir?
 • meşguliyetin çokluğu ilim tahsiline bir engeldir.

 • Güne bakışımız ne olmalıdır?
 • Ey Ademoğlu! Sen günlersin. Bir gün geçince bir parçan da gidiyor demektir.

 • Hayatımızda neyin artmasına sevinmeliyiz?
 • İlmin ve amelin artması dışında bir şeye sevinme. Çünkü eşin, malın, çocukların ve arkadaşların kabirde seni yalnız bırakıp gittikleri zaman bu ikisi kabirde sana refakat edecek arkadaşlardır…

 • İyiliğe ve yardıma en layık insanlar kimlerdir?
 • Güler yüz ve tatlı dilimize, yapacağımız iyilik ve yardımlara en lâyık insanlar ailelerimizdir.

 • Sizin için ilim nedir?
 • Benim nefsimin meşgul olduğu ve vaktimi kendisiyle geçirdiğim şey işte budur, ilimdir.

 • İlme yaklaşımımız nasıl olmalıdır?
 • "İlim, ölçülmesi mümkün olmayan derya, tamamını elde etmenin imkân dâhilinde olmadığı maden gibidir. Sen en mühim olanla ilgilen. Çünkü en mühim olan ile ilgilenmeyen en mühime de zarar vermiş olur."

 • İnsanı ne yükseltir?
 • İlim insanı yükseltir.

 • Tebessümün etkisi insanda nasıldır?
 • Tebessüm ve yapıcı söz, hasta için şifa bulduran ilaç gibidir.

 • Kendimize nasıl bir prensip edinelim?
 • Kendine prensip edin. Her gün nefsine şunu sor: "Bugün boş zamanımda ne yaptım? Sıhhatime yarayan bir iş, mal veya ilim kazanma yolunda bir uğraş; kendime veya başkalarına yönelik faydalı bir faaliyet yaptım mı?" Bir bak bakalım: Boş zamanın aklına boyun eğmiş mi? Senin güzel bir hedefin vardı. Bak bakalım zamanını o yönde sarf edebilmiş misin?

 • Sizi ne çok sevindirir?
 • Görmediğim bir kitaba rastladığımda sanki bir hazine bulmuş gibi olurum.-

 • Tecrübe nedir? Gurur nedir?
 • "Tecrübe aklın aynası, gurur cehaletin meyvesidir."

 • Zorluk bizim için kötü müdür?
 • 'Nimet hazineleri zorluk köprüleri üzerindedir.'

 • Çocukken edinilen ahlaki ilkeler çok mu önemlidir?
 • Çocukken doğruluktan ayrılmayan bir insan büyüdüğünde doğruluğa daha çok dikkat ederdi.

 • Nimet ve külfet dengesi nasıldır?
 • Zorluk çektiğin kadar temenni ettiğin şeye ulaşırsın

 • Neyi unutalım?
 • Yaptığın iyilikleri ve sana yapılan kötülükleri unut!

 • İlim talebesine neler tavsiye edersiniz?
 • Ey ilim talebesi! Zamanın ve ömrün geçip gitmesi meselesinde dikkatli ol! Gaflet, gözleri ve kalpleri çok kesif bir şekilde kaplamış durumdadır. Sanki insanlar ölümden soyutlanmış gibi! Sanki hiç ölü görmüyorlar, bir arkadaşlarını veya değerli birini defnetmiyorlar!

 • Randevumuzu reddeden arkadaşlar konusunda ne yapmalıyız?
 • "Seni kabul edemeyeceklerini bildiren insanların kapısını çalma. Senin ihtiyaçların, onların da meşguliyetleri olabilir."

 • Geçmişe takılmak mı geleceğe hazırlanmak mı?
 • Giden düşüncelerden geriye sadece izi ve bıraktığı etkileri kalır. Sen sen ol, kendini gelen vakitte karşılaşacağın şeylere hazırla.

 • Allah’ın yaratması nasıldır?
 • Hiç şüphe yok ki Allah bir işi murat ettiği zaman onun olmasını sağlayacak sebepleri de yaratır.
 • Vakit ile ilgili enteresan bir tespitiniz var söyler misiniz?
 • Kaçan vaktin gidişine esef etmek ayrı bir vakit harcamaktır.
 • İnsan sadece maddeyle mutlu olabilir mi?
 • "İnsanoğlu tarihin hiçbir döneminde manevi yaşamı gözardı ederek mutluluğa ulaşamamıştır."
 • Vakti idrak etmek ne kadar önemlidir?
 • Vaktin hakkını idrak eden kimse, hayatının anlamını da idrak etmiştir…
 • Zamanı değerlendirme konusunda ne yapalım?
 • Allah için şu ömür mevsimine dikkat edin. Geçip gitmeden önce değerlendirmek için acele edin. Zamandan istifade etmekte birbirinizle yarışın.
 • İlimden murad nedir?
 • İlimden murâd ameldir.
 • Alimler kimle sınanır?
 • Bizler cahil insanlarla sınanıyoruz...
 • Zihnimizi neyle meşgul edelim?
 • Düşünceni mühim olmayan ile meşgul ettiğin takdirde, mühim olanı hakir görmüş olursun.
 • Kitap nasıl nimettir?
 • Kitap her zaman yardıma hazırdır. Asla zarar vermez. Sen çabaladığında o da gayrete gelir ve sana kendisini açar. Sen usanırsan o da bıkar ve kendisini sana karşı kasar. Ona yaklaştırırsan sana yaklaşır. Uzak tutarsan uzaklaşır. Ne seni yanlışa sürükler, ne de bir sırrını ifşa eder. Ne senin koğuculuğunu yapar, ne de sana laf taşır.
 • İyi bir başlangıç önemli midir?
 • Yakıcı bir başlangıcı olmayanın parlak bir sonucu olmaz.
 • Doğru evlilik nasıl bir şeydir?
 • Doğru evlilik, bir insanın dünyada başına gelebilecek en güzel şeydir.
 • Zaman, ömre ne yapar?
 • Zaman, sessiz bir testere misali ömrü tüketmektedir.
 • Nasıl biri olmayalım?
 • Her gün ömürleri azalmasına rağmen malları arttığından dolayı sevinen ahmaklar gibi olma
 • Neyi umarsızca zayi ediyoruz?
 • Vakit sahip olunan en değerli şey ama aynı zamanda zayi edilen en ucuz şeydir de
 • Zaman nimeti nasıl bir nimettir?
 • Asıl nimetlerden, bilakis en kıymetli ve en önemlilerinden birisi zaman nimetidir.
 • Namaz bize neyi idrak ettirebilir?
 • Tekrar eden her namazla birlikte yinelenen ezanı işittiğinde, ömrün geçtiğini ve ecelin yaklaştığını bir idrak etsen!
 • Zamanın zayi edilmesi nasıl bir sonuç ortaya çıkardı?
 • Bizim coğrafyamızda zamanın zayi edilmesi, kitapların az yazılmasını, yazılanların okunmamasını ve cehalete razı olunması neticesini getirdi. Neredeyse cahillikten dolayı üzülen insanlar yok gibi! Bedenler rahata doğru meylediyor.
 • Sevenler sevdiklerine ne yapmamalıdır?
 • Sevdiğin kimselere karşı zaman hususunda cimrilik yapma, özellikle de seni sevenlere karşı...
 • Öğrenme için en uygun zamanlar hangi vakitlerdir?
 • Ezberlemeye en uygun vakit, seher vaktidir. Araştırmaya en uygun dönem, günün başlangıcıdır. Yazmaya en uygun zaman dilimi de gün ortasıdır.
 • Erteleme konusundaki çelişkimiz nedir?
 • Bir düşünsene yarın yarın diyerek kaç yıldır kendine vaatte bulunuyorsun. Yarın geldi ve bugün oldu, ancak sen yine aynısın. Bilmiyor musun ki gelen ve bugün olan yarının durumu dün gibidir. Üstelik bugün aciz olduğun şeyden yarın daha fazla aciz olacaksın.
 • Çağdaş eğitim sisteminin problemleri nelerdir?
 • Bugün eğitim öğretim belli aylar ve sayılı dakikalar dairesinde yapılıyor . Eğitim ve öğretim ruhsuz kitaplardan yapılıyor .Tartışma yapılmadan , konular iyice anlaşılıp özümsemeden geçiliyor. Önlerinde ilim öğrenilen kapsamlı bilgi sahibi alimler yok . Ünvanlar daha önemli hale gelmiş .
 • İlim konforla elde edilebilir mi?
 • "İlim beden rahatıyla elde edilmez!"
 • Bir kişi nezaket sahibi değilse sonuç nedir?
 • Nezaketten mahrum olan kimse, tüm hayırlardan mahrumdur.
 • İnsana ne heyecan verir?
 • Niyetidir insanın ruhuna veren heyecân (İlim Yolunda Sabır)
 • Yaşadığımız ihtilafların sebebi nedir?
 • Korkarım ki, bugün yaşadığımız ihtilafların büyük çoğunluğu ; kibir, yalnız kendi görüşünü beğenme, meseleleri değil kişileri esas alma ve onların etkisinde kalma, doğruluk liderlik ve kendini ispat etmenin yolunu karşısındakine haklı veya haksız ithamlarda bulunmaktan geçtiğine inanma gibi hastalıklara tutulmuş nefislerin sebep olduğu anlayış bozukluklarından kaynaklanmaktadır. Bu durum Allah muhafaza kişiyi husumette Haktan ayrılmaya kadar götürebilir.
 • Size göre selam nedir?
 • Selâm hem dost kapısını, hem de gönüller kapısını açan bir anahtardır
 • Son olarak hocam neler tavsiye edersiniz?
 • Az ye
 • Az uyu
 • Az konuş
 • Güler yüzlü ol
 • Tefekkürü unutma
 • Zamanını boşa geçirme
 • Dilini zikrullahta daim eyle.
 • Muhterem hocama bu güzel söyleşi vesilesiyle dolayı rahmet ve mağfiret diliyorum

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.