Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın ile muhayyel söyleşi

 • İsmail Hakkı Aydın, 1954 yılında Trabzon’da doğdu.
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra, Beyin Cerrahisi Kürsüsünde asistanlığa başladı.
 • Bilahare İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kürsüsü’nde ihtisasına devam ettikten sonra, Zürich Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği’nde, Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil’in yanında mikronöroşirürji çalışmalarını tamamladı.
 • Zürich Mikronöroşirürji Araştırma Merkezi’nde, Instraktör Öğretim Üyesi olarak görev yaptı ve aynı zamanda, serebro-vasküler mikro-cerrahi alanlarında araştırmalarda bulundu.
 • 1984 Yılı sonunda yurda dönerek, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’na atandı.
 • 1985’de, Türkiye’de ilk olarak, üniversitede Mikronöroşirürji Araştırma Laboratuarını kurdu.
 • İsviçre’nin yanında, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, Belçika, Hollanda, İtalya, İspanya, Yugoslavya, Kanada, A.B.D. ve Japonya’da, değişik zamanlarda araştırmalarda bulundu.
 • 1988’de, beyin-damar tıkanıklıklarının operasyonlarında kullanılan ve dünyada ilk defa kendi adı ile literatüre geçen yeni bir ameliyat tekniği geliştirmesi sebebi ile, 1990 yılında TÜBİTAK ödülü aldı.
 • Beyin kanamaları ve anevrizmaların cerrahi tedavisinde yaptığı uluslararası araştırma ve katkılarından dolayı, 1991 yılında, A.B.D.de, Congress of Neurological Surgeons’un INTERNATIONAL FELLOW’u ve F.C.N.S. unvanı ile ödüllendirildi.
 • Dr. Aydın, 1992’de TÜRK NÖROŞİRÜRJİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ’nü kazandı. Yine aynı yıl, Avrupa Strok Bilim Konseyi’ne seçildi.
 • Amerika Strok Konseyi’nce kendisine ULUSLARARASI BİLİM ADAMI ve F.I.C.A. PAYESİ verildi.
 • Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, ismini taşıdığı dedesi, zamanın büyük âlim, müderris ve mutasavvıflarından Hacı Hafız İsmail Hakkı Efendi’den, yirmi yıl müddetle Kur’an-ı Kerim, Arapça, Farsça, Kelam, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Tasavvuf, Belagat, Felsefe, Mantık, Musıki ve Edebiyat dersleri aldı.
 • Babası müftü Halit Aydın’dan hat, İslam Hukuku ve Fransızca öğrendi. Bu süre zarfında, aynı zamanda, ilk, orta, lise, Yüksek İslam Enstitüsü ve Tıp Fakültesindeki eğitimini sürdürdü.
 • Beyin cerrahisinin yanında, ağırlıklı olarak şiir, hat, klasik Türk musikisi, karikatür, musiki felsefesi, nörofilozofi, edebiyat ve teoloji alanları olmak üzere, güzel sanatlar ile ilgilendi, yazılar yazdı, konferans ve dersler verdi. Çeşitli gazete ve dergilerde makale, yorum, eleştiri ve şiirleri yayınlandı.
 • Halen haftalık bir gazetede, Nörofilozofi isimli köşesinde düzenli yazıları yayımlanmaktadır.
 • ESERLERİ:
 • Suz-i Dilara,
 • Aşk,
 • Vuslat,
 • Nefes,
 • Hicran
 • Ya Hayy! adlı şiir kitapları
 • Rabbim Beni Doktorlardan Koru
 • Ah Bu Doktorlar!
 • Beynin Şifresi
 • Beyin Fırtınası
 • Ah Bu Hastalar!
 • Bir Beyin Cerrahının Anıları
 • Beyin Sizsiniz
 • Aforizmalar
 • Ah Bu İnsanlar
 • Rubâiyyât-ı Bircis
 • Yapay Zeka
 • Düşünce Sizsiniz
 • Beyin Tanrısal Bir Parçacık
 • Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’ın 100’ü aşkın güftesi, bestelenerek, musıki dünyası ve TRT repertuarlarında yerini almıştır.
 • Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir

 • Kitaplar okuyan kişide nasıl bir etki bırakır?
 • Okunan her kitap, beyni çapalar, sürer, havalandırır ve yeni fikirler üretir.

 • Makyaj nedir?
 • Makyaj, Kadının Erkeğe Attığı en Büyük Kazıktır!

 • Kendimize bakışımız nasıl olmalıdır?
 • Eğer sizin bu âlemde yokluğunuz hissedilmiyorsa varlığınız bu âlemin sırtına yüktür!

 • Bilgi insanı güzelleştirir mi?
 • Bilginin kazandırdığı karizma, estetik, ahenk, cazibe, güzellik ve saygınlığı hiçbir makyaj kazandıramaz!

 • Akademik seviyemiz ne durumda?
 • Bugün bütün İslam ülkelerinin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar, araştırmalar bir İtalya'nın yarısı etmiyor. Logaritmayı nasıl ki Hintlilere ezberleten kafa, üst akıl, orta akıl, alt akıl... Ne derseniz deyin, aynı şey. Bizde de bugün ezberci eğitim ile maalesef çocuklarımızın beyinlerini bir anlamda çaresiz duruma düşüyoruz. Tefekkür, düşünme, hayal kabiliyetini ortadan kaldırıyoruz. Çünkü hayal çok önemli! Eğer siz hayal edemezseniz, beynin içerisindeki engin ufku, engin dünyayı göremezsiniz. Çünkü sizin başarınız hayalinizle bir yerde doğru orantılıdır. Hayaliniz ne kadar büyükse, başarınız da o kadar büyük olur. Bir İngiliz atasözü vardır: “If you have a plan to climb the tree, you must imagine to climb the stars you can the tree” Yani siz eğer bir ağaca çıkmayı planlıyorsanız, hedefliyorsanız hayaliniz yıldızlara çıkmak olsun ki ağaca çıkabilesiniz.

 • Sağlıklı kalmanın yolu nedir?
 • Sağlıklı kalmanın yolu hastaneden ve doktordan uzak kalmaktır.

 • Hayatta ne yapmak lazım?
 • Ölümle uyanmadan önce, uyanmak gerek hayata!

 • Hekimliğin temeli nedir?
 • Hekimliğin esas temeli, koruyucu hekimliktir. Yani hastalık olmaması için gayret etmektir. Oysaki bugün dünyada ne kadar fazla hasta olursa, o kadar çok para olur zihniyeti güdülmektedir. İlaç firmaları esas hedef olarak bunu belirlerler.

 • İnsan olduğunun tersi bir görüntü mü verir?
 • İnsan (!) ne kadar ahlaksızsa o kadar ahlak bekçisi ne kadar kültürsüzse o kadar kültürlü havalarında...

 • Doğruluk konusunda nasıl davranalım?
 • Öleceğini bilsen de doğruluktan ve dürüstlükten asla şaşma.

 • Çevrenizdeki insanlar nasıl?
 • Hiç ummadıklarımın ihanetini de gördüm, tahminimin fevkindeki sadakatini de... En büyük vefasızlığı, en çok elinden tuttuklarımdan gördüm.

 • Başarının temelinde ne vardır?
 • Başarının temelinde, sadece elinden geleni yapmak değil, elinden gelmeyeni de yapabilmek yatar.

 • Kişi kimden incinir?
 • Kişi sevdiğinden incinirmiş ! '

 • Müslümanın en büyük düşmanı kimdir?
 • Müslümanların en büyük düşmanı, yine "Müslüman"lardır!

 • Vatanın durumu nedir?
 • Ne şu mukaddes vatanı hainlerden ne de şu güzel dinimiz İslam'ı kara cahil, müteşeyyih, sahtekâr ve menfaatperestlerden kurtarabildik!

 • İlme ve bilgiye bakışınız nedir?
 • Kaynağına saygı göstermediğin ilim, sırtında bir yüktür. Başkalarından gizlediğin ve layık olana öğretmediğin bilgi, seni sadece zavallı hâle sokar. Senden sonraki kuşaklara ilmini aktardığın müddetçe, senin de ilmin ve saygınlığın artar. Öğrenmenin en iyi yollarından birinin de öğretmek olduğu prensibini aklından çıkarma! Herkesi kardeş, bilimi işin, işini de bilim olarak gör ki, hayat boyu hep mutlu olasın!

 • İlme çok önem veriyorsunuz. Ne yapmamızı tavsiye edersiniz?
 • Alabildiğin kadar ilmi al, verebildiğin kadar ilmi aktar! Ne kadar alırsan o kadar zengin, ne kadar verirsen de o kadar saygın olduğunu unutma! Bilgi ve tecrübende, çöldeki bir bedevinin bebeğinden, kutuplardaki Eskimo’nun çocuğuna, Afrika’daki siyahi bir zencinin evladından, en vahşi hayvanın yavrusuna varıncaya kadar, hatta bedenli bedensiz mevcut olduğuna inandığım, uçsuz bucaksız evrendeki tüm canlılara kadar, her varlığın hakkı olduğunu aklından çıkarma! Atalarımızdan bize miras kalan bu bilgileri bizden sonraki kuşaklara aktarmakta vagon değil lokomotif ol! Aldığın mirası aynen değil üzerine insanlık ve kâinat için yararlı şeyler ilave ederek aktar! Ruhun bedenine, bedenin kendine ve kendinin de evrene sığmaması için hiçbir fedakârlıktan kaçınma! Çünkü insan olmanın erdemi, bu ince detayda gizlidir.

 • Kadın adamı ne yapar?
 • Kadın, Bazen deliyi adam, genellikle de adamı deli eder.

 • Gandi eylemlerin oluşma süreci ile ilgili ne söylüyor?
 • Düşüncelerinize dikkat edin, sözlerinize dönüşür, Sözlerinize dikkat edin, hareketlerinize dönüşür, Hareketlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür, Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür. ”

 • Kadınlarda iletişim neden daha hızlıdır?
 • Korpus kallozum, kadınlarda erkeklere oranla daha kalındır, bu kalınlıktan ötürü iletişim daha hızlı devam eder ve kadınlar bu yüzden, bir işi yaparken başka işlerle de uğraşabilirler. Oysa erkekler böyle değildir, sadece tek işe odaklanabilirler.

 • İnsan beyni nasıldır?
 • İnsan beyni bitmek tükenmek bilmeyen bir cevherdir. Ona ne kadar bilgi ilave ederseniz edin, hep daha fazlasını isteyecektir.

 • Gazali cahillerle ilgili ne söylüyor?
 • Cahillerle tartışmaya girmeyin; ben hiç yenemedim.

 • İlim nedir? Bilim nedir?
 • ilim felsefenin matematize olmamış hâlidir. Felsefenin matematize olmuş hâli ise bilimdir. Tekrar edilebilirlik, ayıklanabilirlik, eleştirilebilirlik şart, yani ben yaptım oldu, olmaz. Sen de yapacaksın, o da yapacak, istatisliki olarak çok fazla ayrıcalık olmadan, aynı ya da yakın sonuçları bulmak durumundayız. Onun için akıl, bilimin bir adım önündedir, diyoruz. Tahayyül edilecek, hayal olacak, düşünce olacak, proje olacak, materyal ve metodumuzu geliştireceğiz, bilim süzgecinden süzüp, bilim hâline gelecek. Onun için burada akıl ön planda, lâkin İlmî konularda ise akıl daima aynı seviyededir.

 • Mutlu olmak istiyorum ne yapayım?
 • Mutlu olmak istiyorsan, bir şeyler eksik kalsın!

 • Hekimin gayesi nedir?
 • Hekimin ve cerrahın esas gayesi, sadece en modern tedaviyi uygulamak veya en iyi ameliyatı yapmak değil, hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir

 • Vuslata neden uçamayız?
 • Hicran kanatların yoksa, vuslata uçamazsın!

 • Kimin kaderi birbirine bağlıdır?
 • Aynı dünyayı paylaşanların ve etkileşim içinde olanların "kaderi" birbirine bağlı olarak omuzlarına yüklenmiştir.

 • Meczup nedir? Deli nedir?
 • Meczup: Adam, aklı terk edince meczup olur; Deli: Akıl, adamı terk ederse deli olur.

 • Hangi aşk, aşk değildir?
 • İnsanı daha erdemli insan yapmıyorsa yaşanan aşk, aşk değildir.

 • Din konusunda bizde bir gariplik var mı?
 • Bin dört yüz seneden beri orucu, abdesti, namazı bozan şeyler aynı ama biz hâlâ bunları tartışıyoruz. Ne acıdır ki gelecekte de bu huyumuzdan vazgeçeceğimize dair en ufak bir ışık göremiyorum.

 • Süper zeka konusunda ne düşünüyorsunuz?
 • Süper zeka konusunda çok kaygılıyım.

 • Gözler nedir?
 • Gözler, ruhun ve beynin penceresidir.

 • Neden yorgunsunuz?
 • Beklemekten, susmaktan ve susamaktan yorgunum...

 • El etek öpmekten kurtulmanın yolu nedir?
 • El etek öpmekten kurtulmanın tek yolu: "Tam inanmak"tır. O zaman, kula kul olmaktan kurtulursun. Boşver, "Mütekebbir" desinler.

 • Her kanuna uyulur mu?
 • Adaletten yoksun kanunlar, çiğnenmeye mahkûmdur.

 • Bilmediğimiz konularda da mı konuşuyoruz?
 • Hayatında canlı beyin görmeyenin, beyin hakkında ahkâm kesmesi, genellikle âfâkîdir!

 • Aşk ne zaman biter?
 • Hiçbir "Aşk" bittiği gün bitmez aslında! Giden için çok olmuştur biteli... Ne zaman biteceği kalan için belli değildir.

 • Sadelik mi aksesuar mı?
 • Sadeliğin verdiği estetik güzelliği hiçbir aksesuar veremez.

 • Vicdan nedir?
 • Vicdan, içimizdeki Tanrı'nın sesidir.

 • Tıp ve sanat ilişkisi nasıldır?
 • Tıp ve sanat birbirinden ayrılamayan iki sevgili gibidir.

 • En büyük problem nedir?
 • En büyük problem, yoksulluk değil, "YOLSUZLUKTUR!"

 • Dostla dost olmayanın paylaşımı nasıldır?
 • Dost acıyı da sevinci de içtenlikle paylaşır. Dost olmayanlar ise hiçbirini...

 • Aşık nasıl olmalıdır?
 • Âşık; Mim kadar mütevekkil, nûn kadar, vâv kadar edepli, sâd kadar sabırlı ve Elif kadar dik olmalıdır!

 • Her aşk farklı mıdır?
 • Her aşkın ve ateşinin sırrı ve hikayesi farklıdır. O sırrın farkını anlamak da o ateşte yanmakla başlar!

 • Doğada durum nasıl?
 • Doğa öylesine dolu ki, tabiat her şeyden ilham alınacak derecede güzelliklerle bezenmiş. Ciltlerce kitap yazılabilecek kadar öğe var, madde var kaynak var, hazine var.

 • Kime karşı konuşmak gereksiz?
 • Konuşursan gafile, cahile,

Sözlerin, gayretlerin nafiledir, nafile.

 • İslam nedir?
 • İslam, insanlara tuzak kuran, günaha girmelerini dört gözle bekleyen bir din değil, bilakis affetmek için fırsat kollayan bir "ALLAH"ın dinidir.

 • Ayrılık-vuslat ilişkisi nasıldır?
 • Her ayrılıkta bir vuslat vardır. Ayrılık olmadan vuslat olmaz. Cefayı çekmeyen âşık, sefanın kadrini bilemez. Hicrân vuslatın işâretidir. Kavuşmanın işâretidir.

 • Dualarımız neden kabul olmuyor?
 • Müslüman olduklarını iddia eden 1,8 milyar insan, Duâ ediyor... Sonuç yok! Çünkü; ihlâs yok, çalışmak yok, İcraat yok, gayret yok. Horlamaya devam... Allah âdildir, âdil...

 • En büyük hazinem ne olabilir?
 • En büyük hazinen; aklın, makalelerin, kitapların, sanatın, eserlerin ve ahlâkın olsun.

 • Kur’an’ın özeti nedir?
 • Kur'ân-ı Kerim'in özeti, "EDEB"ve "ÂDÂB"dır.

 • Susmanız tesirli midir?
 • Benim suskunluklarım, çoğu zaman kalabalıkların çığlıklarından çok daha fazla güçlü ve etkindir.

 • İlimle ilgili ne yapmamı önerirsin?
 • Alabildiğin kadar ilmi al, verebildiğin kadar ilmi aktar!

 • Teknoloji her şey midir?
 • İlimle desteklemeyen teknoloji, batmaya ve yıkılmaya mahkumdur.

 • Beyne ne yapmak lazım?
 • Beyinlere format atmak lazım. Ama öyle ki resetlemek de yetmiyor. Çünkü beyinlerdeki yazılım eski.

 • Bilim adamları ne zaman ölür?
 • Bilim adamlarının sadece doğum tarihleri vardır, biyolojik olsa bile, hakiki ölüm tarihleri yoktur. Bir insanın hakiki ölüm tarihi, ondan en son söz edildiği tarihtir.

 • Erdem nedir?
 • Erdem,kendin için değil, insanlık için yaşayabilmek ve insanlık için bir şeyler yapabilmektir. Bunu başardığında, ölümsüzlük şerbetini içmiş olacaksın.

 • Hangi ilim insana yüktür?
 • Kaynağına saygı göstermediğin ilim, sırtında bir yüktür. Başkalarından gizlediğin ve layık olana öğretmediğin bilgi, seni sadece zavallı hale sokar. Senden sonraki kuşaklara ilmini aktardığın müddetçe, senin de ilmin ve saygınlığın artar

 • Mutluluk ne kadar sürer?
 • Mutluluk, ancak bir çiğ tanesinin titreşen bir yaprak üzerinde kalabileceği süredir.

 • Kime uzun cevap verilmez?
 • Aklı kısa olan kişiye, uzun cevap verilmez.

 • Neye kulak vereyim?
 • Yazdıklarıma değil, yazmadıklarıma; sözlerime değil, sustuklarıma kulak ver!

 • Beynin kapasitesi ne kadardır?
 • Bir beyin, kâinattaki tüm bilgileri içine alabilecek kapasitededir.

 • Köpek ile it arasında ne fark vardır?
 • Köpek, sadık dost, düşman kollar…

İt, sinsi düşman, ısırmak için fırsat kollar!

 • Bazı tarikatlar nedir?
 • Bazı tarikatlar, akla barikattır!

 • İbni Sina ile görüşüyor musunuz?
 • Dün, İbnî Sînâ telefon etti. Bana 'Hâlâ hastalık uydurmaya devam mı ediyorsunuz?' dedi. Utandım, cevap veremedim.

 • Cehalet için ne şarttır?
 • Cehâlet için eğitim şart!

 • Hassasiyet her canlıya gerekir mi?
 • Karıncanın haysiyetinin farkında olmayan, insanın ve hayatın farkında olamaz!
 • Karıncanın onur ve haysiyetine sahip olmayanların, onur ve haysiyetten bahs etmesi, karıncayı incitir!

 • Durumunuz nedir?
 • Üşüyorum... Dost kalmadı!

 • Aklınız kimle kavgalı?
 • Aklım, Vicdanım ve Ruhum, Ben'imle hep kavgalı...

 • Seven nedir?
 • Seven, sevdiğinin örtüsüdür!

 • Hangi durumda yolda kalırım?
 • Herkesi memnun etmeye kalkarsan, yolda kalırsın!

 • En büyük güç nedir?
 • En büyük güç bilgi, en güçlü silah kalemdir!

 • Gül benzetmelerinden kastınız nedir?
 • Gülden kastım dudağın, Gülşenden yüzün, Gülzardan zülfün, Gülistandan sinen, Gülendamdan boyun....

 • Hayatı öğrenmek için ne yapmak lazım?
 • Hayatı öğrenmek için, insanı okumak gerek!

 • Benimle ilgili durum nedir?
 • Sen, farkında olmasan da, birileri senin farkında...

 • Kim kıymetsizdir?
 • Kıymetlendiremeyen, kıymetsizdir.

 • Başarı şansı ne zaman artar?
 • Hata yaptıkça, başarı şansı artar!

 • Kim kendini adam sayıyor?
 • BİR yolunu bulup, BİR koltuğa oturan, kendini BİR "Adam" sanıyor!

 • Hangi durumda bizi sürüye katamazlar?
 • Sen koyun olmazsan, hiç kimse seni sürüye katamaz!

 • Genç kalmak için neler yapıyorsunuz?
 • Dinlenmiyorum!
 • Yoruluyorum!
 • Çalışıyorum!
 • Okuyorum!
 • Yazıyorum!
 • Anlatıyorum!
 • Yenilikleri öğreniyorum!
 • Hayret ediyorum!
 • Şüpheleniyorum!
 • Meraklanıyorum!
 • Cahilliğimi fark ediyorum!
 • Araştırıyorum!
 • Önüme bakıyorum!
 • Dünü umursamıyorum!

 • İnsanı en çok ne yorar?
 • İnsanı en çok, dinlenmek yorar!

 • Çok çalıştığınız için mi yorgunsunuz?
 • Benim yorgunluğum çalışmaktan değil, dinlenmekten... O kadar çok boş konuşan var ki bu Alemde...

 • Bildiğimiz her şey hakikat mıdır?
 • Hiç bir şey hakikat değil... Bir şeyi ne kadar çok biliyorsak, o kadar çok yanılıyoruz!

 • Her gerçek doğru mudur?
 • Her gerçek doğrudur da, her doğru gerçek değil!

 • Kişi kime benzer?
 • Herkes sevdiğine benzer.

 • Küçük fikirler işe yarar mı?
 • Bazı küçük fikirler, büyük keşiflerin kapısını açar!

 • İnsanlara nasıl davranmak gerekir?
 • Her kim olursa olsun, lâyıkına muhabbet, müstehâkına nefret gerektir!

 • Aşk nedir?
 • Aşk, Gönlün İşgâline Kayıtsız Şartsız Teslim Olmaktır!

 • Bu millete ne olmuş hocam?
 • Bu Milletin genetiği ile oynanmış! Asırlar boyu Dünyaya hükmeden bu Millet, nasıl bu kadar suskun kalabiliyor.

 • Yöneticilerin bilime nasıl bir etkisi olur?
 • Bilime saygısı olmayan yöneticilerin politik gürültüleri, kendi bilgisine güvenemeyen İkbal düşkünü, kara cahil, sözde bilim insanlarına boyun eğdirir el-etek öptürür!

 • Akıl nedir?
 • Akıl; En Büyük Nimet, Sağlık; En Büyük Servet!

 • Şartlı davranışlar ne yapar?
 • Şartlı davranışlar insan özgürlüğünü kısıtlar.

 • İnsan neye üzülür?
 • İnsan, söylemek isteyip de söyleyemediklerine üzülür, üzülür ama yine de söyleyemez.

 • Karar verme konusunda ne dersiniz?
 • Beyninizle düşünün kalbinizle karar verin, Karar verirken acele etmeyin, Karşınızdakilerinin de insan olduğunu düşünün.

 • Üniversite eğitimi eğitim mi?
 • Üniversite eğitimi ile eğitim aldığımızı zannettik oysa sadece öğrendik ancak eğitilmedik.

 • Öfkede en büyük zararı kim görür?
 • Kontrol edilmediği takdirde öfkede en büyük zararı öfkeyi yaşayan görmektedir.

 • Her şeyi başkasından mı bekliyoruz?
 • Her insanın her şeyi karşısındaki insandan beklediği gözlenmiş oysa olması gereken bilinç yaşam ortaktır her insan eşit katkıda bulunmalı.

 • Her şey neden geçiyor?
 • Her şey, yaşamdan keyif almaktan geçiyor.

 • Ölüm ne yapar?
 • Ölüm, hayata ışık tutar.

Neye itibar etmezsiniz?

 • Fukara beyinlerin ukala fikirlerine itibar etmem.

 • İnsanlar kendilerini sorguluyor mu?
 • İnsanın kendini sorgulaması genelde az sayıda insanın yaptığı bir şey, işin zorluğu da buradan geliyor. Çünkü; İnsan kendini eleştirmiyor, kör noktalarını göremiyor, hata ve eksiklik gibi kavramları kendisine yakıştırmıyor. Çünkü; Bilinçaltına göre suç hep başkalarındadır.

 • İnsanın nesi olmalı?
 • Henüz çok küçükken idrak etmiştim; insanın hedefleri olmalı, kendisine bir yol çizmeli, azmin sınırlarını zorlamalı ve her ne olursa olsun dimdik ayakta durmalı... Ancak o zaman başarıya ulaşır!

 • İnsan kaynağımızı yerli yerinde kullanabiliyor muyuz?
 • Nice zeki insanlarımız var köyde ahırla ve gübre küremekle meşgul, nice aptallar da var çok önemli makamlar işgal eder.

 • Şimdi mi yapalım?
 • Şimdi değilse, ne zaman?

 • Hangi yetkilileri uyarıyorsunuz? Niçin?
 • Yetkililere Uyarı! Diyanet İşleri Başkanı,Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi ve Müftü atanacak kişilerde,mutlaka Felsefe,Fizik,Kimya,Matematik,Biyoloji ve Genetik bilmesi şartı da aranmalıdır.Aksi takdirde,İslâm'ı bihakkın temsil etmek olmamakla birlikte,bu zelil durumdan ve hurafelerden burnumuzu kurtaramayacağız!

 • Hangi yol tehlikelidir?
 • Kur'ânî ve Muhammedî Prensiplere ters düşen her yol,tehlikeli ve sapkındır!

 • Sadâkatin liyâkata tercih edildiği yerde ne olur?
 • Sadâkatin liyâkata tercih edildiği yerde, her it, dişine göre kemik arar!

 • Hocam ne gerek?
 • Bu dünyanın yükünü çekmeye kudret gerek.
 • İnsan denen meçhulü,çözmeye hikmet gerek.
 • Bunca günahtan sonra,Huzur-u İlahiye,
 • Yüzüm ak çıkmak için,Rabb'imden rahmet gerek.

 • İbn-i Sina ilmin takdir edilmesiyle ilgili ne söylüyor?
 • İlim,takdir edilmediği yerden takdir edildiği yere göç eder.

 • Dedeniz size ilimle ilgili ne derdi?
 • "Oğlum" derdi
 • "Kalem kırmayacaksın, kağıt yırtmayacaksın, kağıdın üzerine basmayacaksın; ne bulursan okuyacaksın, bildiğini anlatacaksın, sakın bilgini kendine saklama. Allah o ilmi senden alır.” Derdi.
 • “Ne kadar bilgini anlatırsan, aktarırsan o kadar büyürsün. Bilgini anlattıkça beynin o kadar aç olur, o kadar daha fazla bilgi alırsın. Zekâtını verirsin, bilimin zekatı vardır." derdi
 • “Bilgini anlattıkça beynin o kadar aç olur, o kadar daha fazla bilgi alırsın. Zekâtını verirsin, bilimin zekâtı vardır!” derdi.
 • “Esprili ol,” derdi, ”çünkü beynin de zekâtı, zekânın da zekâtı var, onun için aldığın bildiğin kadar aktar,aktardıkça bilgin artsın!” derdi.
 • “Onun için aklına bir şey mi takıldı, onun cevabını bulmadan sakın uyuma, uyursan senden adam olmaz, senden bilim adamı olmaz,” derdi.
 • “Ne olursan ol, dünyayı sarsman lazım. Sarsamazsan dünyayı bil ki adam olamamışsın,” derdi.
 • “Ne bulursan oku, en kötü kitabı bile oku,” derdi...

 • Hangi hususlardan Allah’a sığınırsınız?
 • Tedbirsiz tevekkülden, icraatsız duadan, suflî inzivadan Allah'a sığınırım!

 • Kimden aferin alamadınız?
 • Ben herkesten aferin aldım ama babamdan aferin alamadım.

 • Beyin nedir?
 • Beyin; ahlak, erdem, haysiyet, onur, karakter ve şahsiyeti belirleyen bir donanım. Zekâ; işletim sistemi ve işlemci, Akıl ise; yazılımdır!

 • En büyük risk nedir?
 • Risk almamak en büyük risktir.

 • Helal haramda durum nedir?
 • Ne helal yiyeni aç, ne haram yiyeni tok gördüm..

 • Sanat ne yapar?
 • Sanat gençlere terbiye, yaşlılara avuntu, fakirlere zenginlik, zenginlere de süs verir.

 • İnsanlar nasıl başarabilir?
 • İnsanlar gayretle, çalışmakla, hırsla, azimle ve düzenli çalışma ile çok şey başarabilir.

 • Şeytan intikamını kimden alır?
 • Şeytan alimlerden alamadığı intikamını, evlatlarından alır.

 • Çok güçlü bir hafıza iyi midir?
 • Çok güçlü bir hafıza, bazen çok büyük bir ceza!

 • Einstein’a göre ilham nedir?
 • İlham, Allah'ın çalışıp gayret eden insanlara hissettirmeden yaklaşımıdır.

 • İbni Arabi’ye insanı kim korurmuş?
 • Korkmayın, insanı beladan kendi kaderi korurmuş.

 • Televizyon karşısında beynin durumu nasıldır?
 • Televizyon karşısında insan yarı uyku halindedir, beyin düşünmez. Beta dalgaları ortadan kalkar. Akıllı insan, beta dalgası yayar. Televizyon, beyni alfa moduna geçirir. Alfa modunda ne denirse insanın şuur altına yerleşir ve çeşitli telkinlerle katil bile olabilir.

 • Şahsiyetli ülkelerin bilimle ilgileri nasıldır?
 • Şahsiyetli ülkeler şahsiyetli bilim politikası üretirler. Şahsiyetli bilim politikası olmayan ülkeler yıkılmaya mahkumdurlar. Bugün Amerika'da asgari elli yıllık, en çok iki yüz yıllık bilimsel politikalar bellidir. Bilim adamı hiçbir zaman kendi başına değildir. Devletler, bilim adamlarını yönlendirir. Amerika'nın kanunlarına göre yer altı zenginliklerinin, belli bir miktardan fazlasını çıkartamazsiniz, yasaktır. Neden? İki yüz yıllık politikası vardır, torunlarına ayırmıştır. Ve gidin Üçüncü Dünya ülkelerini sömürün demişlerdir.

 • Bebeğin öğrenme süreci nasıldır?
 • Anne karnında 3.aydan yani kalp atmaya başladığı andan itibaren, beyin hafıza depolamaya başlar. Bilgi depolar, onun için eğitim anne karnında başlar. Anne ve baba evde kitap okuyup kültürel seviyesi yüksek tartışmalar yapıyor ise çocuk anne karnında bunu hisseder. Hatta Peygamberimizin bir hadisi vardır, çocuklarınızı kültürlü ve zeki annelere emziriniz diye, çocuk doğduğundan itibaren hafıza depolamaya başlar ve 6-7 yaşına kadar spontane olarak yükler. Yani çocuk farkında olmadan orada oynarken anne ve babası sigara içiyorsa çocuk onu görmese bile ondan etkileniyor.

 • İlim dünyasında yerimiz nasıl?
 • 20 bin civarında bilim adamımız, iki yüz civarında üniversitemiz var. Ancak dünya çapındaki patent sayımız ne kadar? 1909 yılında Amerika'da 1 milyondan fazla patent var. Kore'de birkaç milyon patent var. Bizim patent sayımız ne, bilime katkımız ne? Bilimselliğimiz ne? Bizim bilimselliğimiz kapıdan çıktığımızda, Türkiye hududundan çıktığımızda eğer tanınmıyorsa; sizi Amerika'da, Japonya'da çalışmalarınız ile tanımıyorlarsa, siz ölüsünüzdür.

 • Beyin nasıl çalışır?
 • Beyin, siz farketmeden birçok şeyi hafızasına alabilir ve yaşamadığı, görmediği birçok şeyi de hayal edebilir.

 • Vakit ne vaktidir?
 • Vakit, secde değil, kıyam vaktidir!

 • Mutluluk nedir?
 • Mutluluk, erdemin ödülü değil erdemin kendisidir.

 • Ne için ne daha iyidir?
 • Güvenmek için eski dostlar, okumak için de eski yazarlar en iyisidir.

 • İyi hekim teşhisi niçin ister?
 • İyi hekim, tetkiki teşhis için istemez. İyi hekim, öngördüğü teşhisini doğrulamak için ya da bazı sorulardan kurtulmak için tetkik ister.

 • İyi bir insan öldüğünde neye ne yapalım?
 • İyi bir insan öldüğünde ona ağlamayın. Asıl onu kaybeden topluma ağlayın.

 • Son olarak ne söylersiniz?
 • Kağıdın hafızası, beynin hafızasından daha güçlüdür.

Bu güzel ve faydalı söyleşi için teşekkür ederim.

NOT: Mu muhayyel söyleşi yazarın eserlerinden alınan cümlelere sorular üretilerek kurgulanmıştır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.