Eflatun ile muhayyel söyleşi

 • Platon (Eflatun) (D. M.Ö 427 – Ö. M.Ö. 347) Platon Arapçada P harfinin olmaması nedeniyle Eflatun olarak da anılır.
 • Çok önemli Antik/ Klasik Yunan filozofudur. Düşünce adamı olan Platon aynı zamanda Matematik, Felsefi diyalogların yazarı ve Batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisinin kurucusudur. Bu akademi günümüzde modern üniversitenin oluşumunun temeli olarak kabul edilir.
 • Platon, akıl hocası Sokrat (Socrates) ve öğrencisi Aristo ( Aristotales) ile beraber, doğa felsefe, bilim ve Bayı felsefesinin temellerini atmıştır.
 • Socrates’in öğrencisi Platon, hocasının düşüncelerinden etkilenmiştir. Platon’un felsefesini beş önemli başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar, bilgi, idealar, ruhun ölümsüzlüğü, evrenin oluşumu ve devlettir.
 • Platon, bütün hayatı boyunce hocası Sokratas’den edindiği bilgiler doğrultusunda hareket etmiş, etik ağırlıklı görüşleri araştırarak geliştirmiştir.
 • Platon’a göre felsefenin temel gayesi, insanın mutluluğu ve yetkin hayatın temelidir. Bu da ancak erdemli hareket edilerek elde edilebileceğini savunur.

 • Büyük işler nasıl başarılmaz?
 • Büyük işler hiçbir zaman kolay başarılmaz.

 • Nasıl hayat yaşamaya değmez?
 • Sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez.

 • Hangi cümleyi kurabilmek bizi özgürleştirir?
 • Çoğunluğun ne düşüneceğinden bize ne?

 • Gerçek ne yapılamaz?
 • Gerçek asla çürütülemez…

 • Neyi umut ediyorsunuz?
 • O iyi insanlara kavuşmayı umut ediyorum..

 • Ne olmaya çalıştınız?
 • Her şeyi bilmektense, kendim olmaya çalıştım...

 • İyi insan olmak isteyen ne yapar?
 • Kendini iyi bir insan olarak yetiştirmek isteyen güzeli arar, güzeli över, ondan hoşlanır ve onunla beslenir.

 • Hangi insan davranışları güzeldir?
 • Bir insanın içinde güzel huylar varsa, dış görünüşü de bu huylara uyuyorsa, gören göz için dünyada bundan daha güzel şey olur mu?

 • İşlerin gidişatı nasıldır?
 • Diyebiliriz ki, bir şey iyi başlarsa zamanla daha iyiye, kötü başlarsa daha kötüye gider. Her şey sonunda kendinin son gücüne varır.

 • Bilgisizlik neden kötüdür?
 • Cahil kişi güzellikten, iyilikten, akıldan yoksunken, hepsini kendisinde toplanmış sanır da ondan.

 • Zenginlerde zamanla nasıl bir bakış açısı oluşuyor?
 • Zenginleştikçe zenginleşirler, servet sahibi olmaya ne kadar kafa yorarlarsa erdemi de o kadar az düşünmeye başlarlar. Varlıkla erdemi bir teraziye koyduğunuzda, biri her zaman ötekinden daha ağır basacaktır.

 • Zorba ruhlu bir insanın tadamayacağı mutluluk nedir?
 • Gerçek özgürlük, gerçek sevgi, zorba ruhlu bir insanın hiçbir zaman tadamayacağı bir mutluluktur.

 • Umudun insana nasıl bir katkısı olur?
 • Umut yola sokar, yoldan çıkan insan aklını.

 • Siz ne dersiniz?
 • İçinde ölüm korkusu olan adam yiğit olabilir mi dersin?

 • Kişi kendini nasıl bilirse öyle mi olur?
 • Kendini hep hasta bilenin, gerçekten de bedeninde ağrılar hiç eksik olmaz.

 • Doğru bakış açısına sahip olan kişi neleri ne yapmaz?
 • Varlığın seyrine dalmış olan bir insan, gözlerini şunun bunun davranışına çevirmeye, onlarla dalaşmaya, onlara hınç duymaya, acı sözler etmeye vakit bulamaz.

 • İyilikle ilgili ne düşünüyorsun?
 • İyiliğe gelince, onun sahibi yoktur, kim iyiliğe ne kadar verirse, o kadar iyilikten payı olur.

 • İnsanlar adaletsizliği neden kınar?
 • İnsanlar adaletsizliği kınar; onu yapmaktan çekindikleri için değil, onun kurbanı olmaktan korktukları için.

 • Bir devlette muhtaçların olması neyi gösterir?
 • Bir devlette muhtaçlar görüyorsanız yakınlarında mutlaka hırsızlar, yankesiciler, tapınak soyguncuları ve her türlü suçluların saklandığı açıktır.

 • Bir devlette aşırılıklar ve hastalıklar çoğalınca ne olur?
 • Bir devlette aşırılıklar ve hastalıklar çoğaldığında, mahkeme koridorları ve doktor kapıları her zaman açık kalır; doktorlara ve hukukçulara saygı artar; yalnız tutsaklar değil, özgür insanlar da buralarda dolaşır.

 • Umut nedir?
 • İnsanın huzursuz ruhunu yatıştırmaya gücü yetendir umut.

 • Kaç tür insan vardır?
 • İki tür insan vardır: Biri sana katılıp sözlerini tartışmasız kabul eder; diğeriyse onlardan hiçbir çıkar elde edemeyeceğini düşünüp boş masallar olarak değerlendirir.

 • Zorda kalan insan ne yapar?
 • İnsan ister havuza düşsün ister okyanusun ortasına; su boyunu aşınca yüzmekten başka çaresi yoktur.

 • Adaletsizliğin doruk noktası nedir?
 • Adaletsizliğin doruk noktası, adil olmadığın halde öyle sanılmandır.

 • Adil insan nasıl yaşar?
 • Adil ruh ve adil insan iyi Yaşar, adaletsiz olan da kötü yaşar.

 • İnsanlara bakışımız nasıl olsun?
 • Kimseyi başkalarının anlattığı hikayelere göre yargılama…

 • Aşık olmayan ne yapar?
 • Aşık olmayı beceremeyen yağ çekmeyi öğrenmek zorundadır…

 • Bilgi bizi nereye ulaştırır?
 • Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.

 • Bazı şeyleri kaybedince ne yapmalıyız?
 • Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar…"

 • Şehre nasıl bir başkan gerekir?
 • İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır…

 • Kişinin yanlış davranışı nedir?
 • Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın."

 • En büyük zafer nedir?
 • İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

 • Sevgi konusunda yapmamız gereken nedir?
 • Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.

 • Dost nedir?
 • Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandı.

 • Konuşma nedir?
 • Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.

 • Müzik nedir?
 • Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir."

 • Kötülüklerin en büyüğü nedir?
 • Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır."

 • Mutluluk nasıl kazanılır?
 • Mutluluk bilgi ile kazanılır.

 • Kanun sahibinin vazifesi nedir?
 • Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir…

 • İnsanların güven konusundaki yaklaşımları nasıldır?
 • Çoğu insanlar her şeye çabuk inanıp güvenirler ve güvenip inandıkları şeylerden çabucak vazgeçebilirler. Bazı insanlar ise bazı şeylere belli bir sürede inanıp güvenirler ve bu onların hayatı olur.

 • Bazı şeylerin hayatımızdan eksilmesi aleyhimize midir?
 • Kolunuz kangren oldu ise kolunuzun kesilmesi kötü bir şey değildir. Çünkü kol kesilmediği takdirde hastalık vücuda yayılır ve ölüme neden olur yani daha büyük bir kötülüğe.

 • İnsana aklı ne kazandırır?
 • İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir…

 • Kim konuşur? Ne konuşur?
 • Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.

 • Aşk nedir?
 • Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur…

 • Erdem olmayınca ne olur?
 • Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca, elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda, utanç ve kötülük vardır…

 • Üstad ne yapalım?
 • Sevginizi belli edin, dertlerinizi samimi olduklarınızla paylaşın ulu orta yerlerde değil. Gönül bağları kurun ki mutlu olmanız kuvvetlensin.

 • Faziletli şahıs ve şehir nasıl olur?
 • Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.

 • Zor duruma düşünce ne yapalım?
 • Zor duruma düşecek olsanız dahi dürüstlükten, hakikatten ve doğrudan vazgeçmeyin. Diğer türlüsü sizi daha zor durumda bırakacaktır.

 • Güzel adetler nasıl yerleşir?
 • Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez.

 • İyi bir karar neye dayanır?
 • İyi bir karar bilgiye dayanır, rakamlara değil.

 • Hekimlerin yaptığı hata nedir?
 • Hekimlerin yaptığı en büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir…

 • Küçük şeylere kimler önem verir?
 • Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir…

 • Başlamanın önemi nedir?
 • Başlamak işin en önemli kısmıdır.

 • Kötülük ve iyiliğe nasıl ulaşılır?
 • Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdanı koymuştur Tanrı.

 • Beden terbiyesi niçindir?
 • Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.

 • Hayatı sorgulamak önemli midir?
 • Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.

 • Boş kafa şeytanın işine yarar mı?
 • Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.

 • Felsefe nedir?
 • Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

 • Ne değişiyor ne değişmiyor?
 • Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor.

 • Demokrasi neye dönüşür?
 • Demokrasi despotluğa dönüşür.

 • Tesadüf var mıdır?
 • Hiç bir şey tesadüfen gerçekleşmiyor, her şey bir plan dahilindedir.

 • Adaletli olmak nedir?
 • ADALETLİ OLMAK herkese eşit davranmak değildir, herkesin durumuna, konumuna göre davranmaktır.. Yani ADALET= EŞİTLİK değildir!.

 • Ne yapalım ne yapmayalım?
 • Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor!

 • İnsanlar neden daha çok acı çekerler?
 • İnsanlar akılsızlıkları yüzünden ‘alınlarında yazılı olandan’ daha çok acı çekerler.

 • Ne olalım?
 • Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

 • İdarecilerin iyi olması neye bağlıdır?
 • Şehir halkı ne kadar iyi olursa , idarecileri de o kadar çok ilahi vasıfta olur.

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.