Ali Erkan Kavaklı ile muhayyel söyleşi

 • Hocam güzel görende nasıl gelişmeler meydana gelir?
 • Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.

 • Üstad hayatın değişmez kuralı nedir?
 • Hayatın değişmez tek kuralı vardır: Değişmek... İnsan değişir ve olgunlaşır.

 • İyimserlik neye benzer?
 • İyimserlik boya gibidir, her şeye güzel renk verir.

 • Hocam eğitimde önemli olan nedir?
 • Önemli olan, gönül kazanmak. Gönüle girdikten sonra kafaya girmek kolay.

 • İnsanı ne yorar?
 • İnsanı çalışmak yormaz, sevgili dostlar! İnsanı angarya işler yorar.

 • Sessizlik nedir?
 • Sessizlik de bir konuşmadır.

 • Hocam görmek mi daha etkilidir yoksa duymak mı?
 • Görmek, duymaktan daha etkileyici. Yaşamak en etkileyicisi.

 • Okumanın beyindeki etkisi nedir?
 • Okumak, beynin vitaminidir. Kitaplar beyni besler.

 • Gönüle girmek çok mu önemlidir?
 • Gönüllere giremeyen beyinlere hükmedemez.

 • Herman Heller’in tembellik ve cahillikle ilgili ilginç bir sözü var paylaşır mısınız?
 • Sadece hırsızlık, sömürücülük, yalancılık günah değil. Tembellik, kabiliyetlerini geliştirmemek, cahillik ve beceriksizliğin de günah olduğunu düşünüyorum. Herman Heller

 • Güzel iş yapanı herkes takdir eder mi hocam?
 • Güzel bir iş yapsan, hemen onu çirkin bulan biri çıkar.

 • Başarısızların kendilerini savunma yöntemi nedir?
 • Başarısızlar, çok kolay bahaneler bulur. Önce kendilerini kandırırlar sonra da başkalarını bahanelerine inandırmaya çalışırlar.

 • Hocam mazeret öne sürmenin bir faydası olur mu?
 • Hiçbir mazeret, yapılmayan işin yerini tutamaz.

 • Bilgi edinmenin yolu nedir?
 • Bilgi edinmenin en kısa yolu okumaktır.

 • İnsan ne zaman ölür hocam?"
 • Tembellikten ve inançsızlıktan hayatı yaşamaya değer kılmayı beceremediği zaman...

 • Büyük işler başarmak isteyen kimse nasıl çalışmalı?
 • Büyük işler başarmak isteyen kimse ölüm yokmuş gibi çalışmalı

 • Hocam asıl düşman nedir?
 • Asıl düşman bilgisizlik, tembellik ve dünya ile yarışmamaktır.

 • Üstad Boker T. Washinton’un enteresan bir sözü var okurlarımızla paylaşır mısınız?
 • Tarla sürmenin bir şiir yazmak kadar onurlu bir iş olduğunu öğrenmeyen bir millet, hiç bir zaman ileri gidemez.

 • İnanan insan nasıl bir yol takip eder?
 • İnanan insan kendisine hedef koyar, hedefe ulaşmak için planlar yapar, onu gerçekleştirmek için çalışır. Çalışana Allah yardım eder.

 • Geçmişe ve geleceğe bakışımız nasıl olmalıdır hocam?
 • Geçmişle uğraşmamak lazım Zira geçmişe geri dönmenin imkanı yok Önemli olan gelecektir ve sizin geleceğinizdir. Bu sebeple geleceğe yönelik planlar ve çalışmalar yapmak gerekir. Bugün önemli koltuklarda oturanlar, yarın mezarlarında dinleniyor olacaklar; yerleri boşalacak. Dünya istikbale koşuyor yeni icatlar, yeni keşifler, yeni şirketler ortaya çıkıyor ve her alanda yenilik çoğalıyor. Önümüzdeki beş yılda belki de insanların sahip olduğu bütün bilgiler üçe beşe katlanacak. İstikbal, nice yeniliklere gebe...

 • Medeniyetleri ne kurar?
 • Medeniyetleri kitaplar kurar.

 • Gençlikte vaktini değerlendirmeyenler nasıl bir akıbetle karşılaşacaklar?
 • Gençken fidan dikmeyenler, ihtiyarlandıkları zaman gölgesinde oturacak ağaç bulamaz.

 • İnsanlar karşılaştığımız durumlarla ilgili neye bakarlar hocam?
 • Hiç kimse sizin gemi kaptanı olarak denizlerde hangi dalgalarla boğuştuğunuzla ilgilenmez, herkes gemiyi limana getirip getirmediğinizi sorar.

 • Şansı olmayan ne yapsın hocam?
 • Şansı olmayan kendine şans icat etmelidir.

 • Hocam başarı ırka göre değişir mi?
 • Yüksek diye tanınan bir ırka mensup bir insan, şahsi kıymeti yoksa hayatta başarılı olamaz. Halbuki aşağı bir ırka mensup, fakat şahsi değeri olan bir insan er geç başarı elde eder. Meziyet nasıl bir deri altında gizlenmiş olursa olsun sonunda takdire ve ödüle erişir.

 • Hocam güzel bir söz söyler misiniz?
 • Ölürsen yer beğensin, kalırsan el.

 • Büyük insanla küçük insan arasında ne fark vardır?
 • Büyük insanların kalbinde sevgiye yer vardır. Küçük insanlar kin tutar."

 • Hocam her insan ne iş yapamaz?
 • Her insan, üstün bir iş yapamaz fakat basit bir işi üstün bir ruhla yapabilir.

 • Hocam nasıl bir insan olalım?
 • Sel suları üstünde akıp giden kütük olmayın. Suların önüne dikilen ve ona yön veren çınar olun. İradenizi kullanın. Seçim yapın, başarmak için karar verin ve hemen harekete geçin, engelleri aşmak size güç verir.”

 • Hocam Reynolds’un deha ile ilgili çok güzel bir sözü var paylaşır mısınız?
 • Dehanız varsa çalışın, dehanız ortaya çıkar; yoksa da çalışın, çalışmak dehanın yerini tutar.”

 • Hocam kimi örnek alalım?
 • Başarılı güzel ahlaklı Çalışkan bilgi insanları örnek alın.
 • Öksüz ve yetim büyümesine rağmen davayı bütün dünyaya kabul ettirme başarısı gösteren peygamberimiz Hz Muhammed (asm),
 • ömrünün Her gününe 7 sayfa düşecek kadar çok kitap yazan İmamı Gazali,
 • 90 Roman kaleme alan Balzac,
 • üniversitelerde okutulan kitaplarını hapishanelerde yazan Bediüzzaman,
 • birçok keşfe imza atan ve herkesin dünyasını aydınlatan Edison,
 • 17 yaşında okuma yazma öğrenmesine rağmen Profesör olabilen Bokır T. Washington,
 • zor şartlarda ölümsüz şiirler kaleme alan Mehmet Akif Ersoy,
 • dahice Şiiler yazan Necip Fazıl Kısakürek gibi başarılı insanların hayatlarını okuyun ve onları modelleyin.

 • Hocam “Durmayın!” diyorsunuz neden?
 • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir.

 • Hocam Bernard Show’un başarısızlığa uğrayanların tavırları ile ileri gidenlerin bakış açısındaki farkı ortaya koyan güze bir cümlesi var paylaşabilir misiniz?
 • İnsan başarısızlığa uğradığı zaman hep içinde bulunduğu şartları suçlar. Ben, bu mazerete katılmıyorum. Dünyada ileri gidenler, ayağa kalkıp arzu ettikleri şartı arayanlardır. Aradıkları şartları bulamazlarsa o şartları kendileri icat ederler. BERNARD SHOW

 • Güçlüklerin fonksiyonu nedir?
 • Güçlükler başarının değerini arttıran süslerdir .

 • Kim düzenli kaybeder?
 • Düzenli çalışmayan, düzenli bir şekilde kaybeder.

 • Zafer nerede kazanılır nerede kaybedilir?
 • Her zafer, önce beyinle kazanılır; her yenilgi de beyinde cereyan eder.

 • İnsan nasıl mutlu olur?
 • İnsan, ihtiyaçlarını karşılayabildiği oranda mutlu olur.

 • Hayatımızı tercihlerimiz mi belirliyor?
 • Bugün kim olduğumuz, dünkü tercihlerimizin sonucudur. Yarın kim olacağımız, bugünkü kararlarımızın sonucu olacaktır.

 • Bundan sonra ne yapmalıyız hocam?
 • Dünkü başarısızlıkları unut, gözünü geleceğe dik. Düne dönemezsin, yarın seni bekliyor.

 • Hocam başarıda inancın gücü nedir?
 • İnanç, muhteşem bir güce sahiptir. Olumlu inançlar sizi başarıya ulaştırır. Olumsuz inançlar, sürekli kaybetmenize sebep olur. İnançlarınızı sizden yana olacak şekilde değiştirin."

 • Kendimize güvenin başarıdaki rolü nedir üstad?
 • Kendinize güvenin. Siz de herkes gibisiniz. Başarılı kişilerin sahip olduğu donanıma siz de sahipsiniz.

 • Başarı nedir?
 • Başarı hataları silen en büyük silgidir .

 • Başarı nasıl kazanılır?
 • Başarı, kar ve yağmur değildir, gökten yağmaz. Dağda bayırda kendi kendine yetişen kır çiçeği değildir, yağmur sularıyla sulanmaz. İnsan düşüncesiyle beslenir, alın teriyle sulanır.

 • Başarı ve başarısızlık nasıl bir etki yapar?
 • Başarı doping etkisi yapar, başarısızlık ise başarısızlığı doğurur. Başarısız olanlar, kendi kararlarıyla geri çekilenlerdir."

 • Karşılaştığımız bir başarısızlığa bakışımız nasıl olmalıdır?
 • Başarısızlık yoktur, sonuçlar vardır. Her olumsuz sonuçtan bir şey öğrenmek mümkündür.

 • Başarının yolu nerelerden geçmez?
 • Eğlence yerlerinde yazılan kitap, kahvehanelerde yapılan keşif, televizyon seyrederek kazanılan bir başarı yoktur.

 • Akıl ve bilginin düşmanları nelerdir?
 • Akıl ve bilginin üç düşmanı var: Kötülük, bilgisizlik ve tembellik.

 • Maymun iştahlılığın nasıl bir zararı vardır?
 • "Maymun iştahlılık," başarının önündeki en büyük engeldir. "Bir işe girişmek, onu yarım bırakmak, başka bir işe başlamak," maymun iştahlılıktır. Bitirilmemiş iş, başlanmamış iştir.
 • Hocam rüzgar kime yardım edemez?
 • Rotası olmayan yelkenliye hiçbir rüzgar yardım etmez.

 • Hedefi olan insanlar neyi göze alır?
 • Hedefi olan insanlar, koşup yorulmayı göze alır.

 • Potansiyeli ne belirler ve nasıl bir etki yapar?
 • İnancınız, potansiyelinizi belirler. İnanç, sizi inanılmaz derecede enerjik ve güçlü yapar. Zihnimizde, başaracağımıza inandığımız şeylerin resmini görürüz. Zihninizdeki inanç ve resimleriniz ne kadar güçlüyse potansiyelinizi gerçekleştirme şansınız da o kadar artar.

 • Yeni bilgiler öğrenmek beyinde nasıl bir etki yapar?
 • Yeni bilgiler öğrenmek, nöronlar arası yeni bağlantılar kurmak demektir. Yeni bilgi öğrenilmezse sinir hücreleri arasında bağlantı kurulmaz ve beyin gelişmez, hipokampusta her gün doğan yeni hücreler kullanılmaz.

 • Adımlarımız nasıl olmalıdır hocam?
 • Büyük adım atmaktan korkmayın. Uçurumu küçük sıçramalarla geçemezsiniz.

 • Hocam son olarak tespit ettiğiniz zeka geliştirici egzersizleri okurlarımızla paylaşabilir misiniz?

1.Düzenli okumak. {Roman, hikâye, makale, fıkra, inceleme, deneme, fikir kitapları vb. yazıları okuma}

2.Yeni bilgiler öğrenmek.

3.Kişisel yeteneklerimizi farkına ve baskın zekanızı bulup geliştirmek.

4.Yaparak öğrenmek.

5.Başarılı insanların biyografilerini okumak ve onları modellemek.

6.Günlük tutmak, düşünce yazıları kaleme almak.

7.Hikaye, fabl, masal, roman, şiir vb yazmak.

8.İlahi ve klasik müzik dinlemek.

9.Kur'an okumak, ibadet ve dua etmek.

10.Matematik problemleri çözmek.

11.Fizik, kimya, fen bilgisi çalışmak.

12.Bitki, ağaç, çiçek yetiştirmek ve laboratuarda deney yapmak.

13.Spor yapmak.

14.Sosyal etkinliklere katılmak.

15.Sanatsal etkinliklere katılmak. {Resim, hat, ebru, tezhip, el işleri, marangozluk vb.}

16.Bilgileri şekil, şema ve grafik haline getirmek.

17.Bulmaca çözmek, karikatür çizmek.

18.Şiir, sûre, güzel cümleler ezberlemek, Hafıza egzersizleri yapmak.

19.Okuduklarını arkadaşlarına, dostlarına anlatmak.

20.Çocuklarla oyun oynamak.

21.Aile içinde sohbet etmek.

22.Gezi, gözlem, deney yapmak.

23.Dil öğrenmek.

24.Proje üretmek.

25.Hayatla ilgili problemleri çözmek.

26.Tefekkür etmek, düşünce ortamlarında bulunmak.

27.Dostları ziyaret etmek, onlarla sohbet etmek, fikir alışverişinde bulunmak.

28.Yeni şeyler tasarlamak, tasavvur etmek, kurgulamak.

29. Sosyal ilişkileri artırmak, dostlarıyla nitelikli sohbetler yapmak.

30.Hayal kurmak.

Muhterem hocamıza bu güzel söyleşi için teşekkür ederim.

Not: Bu muhayyel söyleşi Ali Erkan Kavaklı’nın kitaplarından alınan sözlere üretilen sorularla kurgulanmıştır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.