Meram Belediyesi market alanını satışa çıkardı

Meram Belediyesi market alanını satışa çıkardı

Meram Belediyesi market alanını satışa çıkardı...

Meram Belediyesi tarafından satışa market alanının fiyatı 55 milyon lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz günlerde akaryakıt istasyonunu satışa çıkaran Meram Belediyesi şimdi de market binasını satacak.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, Aşkan Mahallesi 47827 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan depolu market niteliğindeki zemin kat 1 bağımsız bölüm numaralı, (Brüt 827,00 m² alana sahip) 55.000.000,00 TL muhammen bedelli 1.650.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü – Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 5.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.

İhale 12/06/2024 Çarşamba günü saat 15.30’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;

 1. Gerçek Kişiler için:
 1. İç zarf ( Teklif Mektubu ),
 2. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
 3. İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek ),
 4. Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
 5. T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),
 6. Geçici teminat makbuzu veya geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
 7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi,
 8. Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
 9. Taşınmazın görüldüğüne dair belge,
 10. Meram Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,

Tüzel Kişiler için:

 1. İç zarf ( Teklif Mektubu ),
 2. Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye katılmak istediği belirten dilekçe,
 3. Tebligat için adres beyanı,
 4. Geçici teminat makbuzu veya geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
 5. Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
 6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı,
 7. 2024 yılı içerisinde alınmış Ticaret veya Sanayi Odası belgesi aslı,
 8. Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,
 9. Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
 10. Taşınmazın görüldüğüne dair belge,
 11. Meram Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,

TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:

İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 12/06/2024 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu’na teslim etmeleri gerekir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de 12/06/2024 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon ( TRT ) idaresinin saat ayarı esastır.

ÖDEME ŞEKLİ:

İhale bedelinin %40’ı ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan ihale bedeli 6 eşit taksitte ödenecektir.

Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde ödenecektir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.