İstanbul Bilim Üniversitesi'nin adı değişti

İstanbul Bilim Üniversitesi'nin adı değişti

İstanbul Bilim Üniversitesi'nin adı değişti

İstanbul Bilim Üniversitesi' ndeki önemli değişiklikler, öğrenci kabulünden mezuniyet koşullarına kadar pek çok alanda yenilikler getiriyor. Detaylar makalemizde.

Eğitim dünyasında kalıcı izler bırakmaya devam eden İstanbul Bilim Üniversitesi, eğitim ve sınav yönetmeliklerinde köklü değişiklikler yaparak adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu değişiklikler, üniversitenin öğrenci kabulünden mezuniyet süreçlerine kadar pek çok alanı etkiliyor ve Türkiye'deki yükseköğretim sistemine modern çözümler sunmayı hedefliyor.

Yönetmelik Değişikliklerinin Özeti

13 Ağustos 2006 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Bilim Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, artık Demiroğlu Bilim Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Yönetmelik, Demiroğlu Bilim Üniversitesine bağlı fakültelerde ve yüksekokullarda, tıp fakültesi hariç, geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir.

 • Öğrencilere, Senato tarafından çıkarılan yönerge hükümleri çerçevesinde başarı veya ihtiyaç bursları verilebilir.
 • Üniversitede eğitim-öğretim dili Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu İngilizce Hemşirelik bölümü dışında, üniversitenin eğitim dili resmi olarak Türkçe olarak belirlenmiştir.
 • Ders muafiyeti işlemleri, Senato tarafından çıkarılan yönergeler çerçevesinde yapılacaktır.

Akademik Takvim ve Sınav Düzenlemeleri

Demiroğlu Bilim Üniversitesi, güz ve bahar yarıyıllarını kapsayan bir akademik takvim belirlemiştir. Her yarıyıl, sınavlar hariç, en az on dört hafta (yetmiş iş günü) sürecektir.

Güz yarıyılının bitiminden sonra iki hafta süreyle eğitime ara verilecektir.

Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Tıp fakültesi için ayrı düzenleme yapılır.

Öğrenci Hakları ve Yenilikler

Yönetmelik değişikliği, öğrencilerin yabancı dil derslerine olan yaklaşımlarını da yeniden şekillendiriyor. İlk iki yarıyılda haftada iki ders saati olarak zorunlu ve kredili bir biçimde yabancı dil dersleri verilecektir.

Ayrıca, öğrenciler derslerden mazeretli veya mazeretsiz devamsızlık durumunda sınav haklarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler.

Yeni düzenleme ile öğrenciler, mezuniyet için gerekli tüm derslerden geçer not alamamaları durumunda, ilişik kesme gibi ciddi sonuçlarla yüzleşebilir. Bu durumda öğrencilere, not ortalamalarını yükseltmek için sınırsız sınav hakkı tanınmaktadır. Öğrenciler, başarısız oldukları dersler için tekrar sınav hakkı elde edebilir ve bu sayede başarı şanslarını artırabilir.

Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın

 • Öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl,
 • Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl,
 • Öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl,
 • Öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.
 • Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Son sınıf öğrencilerine, daha önce alınmamış dersler için bir devam iki (yarıyıl sonu ve bütünleme) sınav hakkı, başarısız oldukları bütün dersler için ise iki ek sınav hakkı verilir.

Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen 2,00 not ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Öğrencilerin Mazeret Durumlarındaki Değişiklikler

* Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli mazeretler aşağıdaki şekildedir:

a) Öğrencinin, sağlık kurulu raporuyla belgelenen sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Mahallin en büyük mülki amirince belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetlere maruz kalması.

c) Askere alınması ve bunu belgelendirmesi.

ç) Tutuklanması veya mahkûm olması ve bunu belgelendirmesi.

d) Birinci derece yakınının vefat etmesi ve bunu belgelendirmesi.

 • Mazeretin kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin meydana çıkmasından itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlığa/Müdürlüğe sunulması gerekir. Bu süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz. Başvurunun ders bitimi tarihinden önce yapılması zorunludur.
 • Öğrenciler, birinci fıkrada sayılan geçerli mazeretlerin bulunması halinde, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunda toplam en çok dört yarıyıl kayıt dondurabilirler. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. Ancak rahatsızlığı ve tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenciler ile hükümlü öğrenciler için mazereti ilgili birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek azami süresinden sayılmadan dört yarıyıldan fazla kayıt dondurulabilir. Kayıt donduran öğrenciler derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
 • Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, ayrıldığı öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder.”

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.